News Update

News in Asia

การคัดค้านการต่อต้านการอพยพเข้าประเทศเยอรมัน

  • news
  • August 30, 2018
  • Comments Off on การคัดค้านการต่อต้านการอพยพเข้าประเทศเยอรมัน

นักข่าวอิสระโยฮันเน Grunert บอกเดอร์สออนไลน์เขาได้เห็นประท้วงบางคนใช้ขวดที่จะโจมตีคน “ที่ไม่ได้ดูเยอรมัน” เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ถูกไฟไหม้เนื่องจากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้โฆษกตำรวจกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ใช้เจ้าหน้าที่มากพอในขั้นแรก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของประเทศแซกโซนี Roland Wöllerกล่าวว่านักเคลื่อนไหวไกล่เกลี่ยได้เดินทางไปเคมนิทไม่เพียง

แต่จากส่วนอื่น ๆ ของเยอรมนีตะวันออกเท่านั้น แต่ยังเป็นเมืองหลวงของกรุงเบอร์ลิน เคมนิทซ์อยู่ในภูมิภาคที่มีการคัดค้านการต่อต้านการอพยพเข้าประเทศเยอรมัน (AfD) และขบวนการ Pegida โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มทั้งสองกลุ่มพร้อมกับกลุ่มปีกขวากลุ่มอื่น ๆ ที่เรียกว่า Pro Chemnitz ได้เรียกร้องให้มีการประท้วงเพิ่มเติมในวันพฤหัสบดีและวันเสาร์

  • Published On : 10 months ago on August 30, 2018
  • Author By :
  • Last Updated : August 30, 2018 @ 11:30 am
  • In The Categories Of : news
';