News Update

News in Asia

จีนจะไม่อนุญาตให้มีการหารือประเด็นฮ่องกงในที่ประชุมจี20

  • news
  • June 24, 2019
  • Comments Off on จีนจะไม่อนุญาตให้มีการหารือประเด็นฮ่องกงในที่ประชุมจี20

นายจาง จุน ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวในวันนี้ว่า จีนจะไม่ปล่อยให้ที่ประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศพัฒนาและเศรษฐกิจเกิดใหม่ หรือจี20 หยิบยกเรื่องฮ่องกงขึ้นมาหารือในระหว่างการประชุมสุดสัปดาห์นี้

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐจะพบปะกันในการประชุมสุดยอด จี20 ที่นครโอซากาของญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้ ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งสอง นายจางกล่าวยืนยันว่า จะไม่มีการหารือเรื่องฮ่องกงหลังจากมีคำถามว่าผู้นำทั้งสองจะยกเรื่องนี้ขึ้นหารือในที่ประชุมจี20 หรือไม่ และว่า ฮ่องกงเป็นเขตบริหารพิเศษของจีน จึงถือเป็นเรื่องภายในของจีน ประเทศอื่นไม่มีสิทธิ์แทรกแซง

  • Published On : 5 months ago on June 24, 2019
  • Author By :
  • Last Updated : June 24, 2019 @ 11:49 am
  • In The Categories Of : news
';