News Update

News in Asia

พบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช5เอ็น8 ที่ฟาร์มไก่งวงในฮังการี

  • news
  • January 14, 2020
  • Comments Off on พบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช5เอ็น8 ที่ฟาร์มไก่งวงในฮังการี

สำนักงานความปลอดภัยด้านวงจรอาหารแห่งชาติ หรือ เอ็นอีบีไอเอช ของฮังการี กล่าววันนี้ว่า พบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช5เอ็น8 ที่ฟาร์มไก่งวงขนาดใหญ่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ

เอ็นอีบีไอเอช กล่าวว่า ไก่งวงที่ฟาร์มดังกล่าว ซึ่งมีมากกว่า 50,000 ตัวจะต้องถูกฆ่าทั้งหมดและจะต้องมีการใช้มาตรการระวังป้องกันอื่น ๆ เพื่อควบคุมมิให้เชื้อไวรัสไข้หวัดนกนี้ระบาดออกไป ในขณะเดียวกันทางการจะจ่ายเงินชดเชยให้กับฟาร์มไก่งวงแห่งนี้ต่อไป เจ้าหน้าที่กล่าวว่า สายพันธุ์ของเชี้อไวรัสตัวนี้ มีลักษณะคล้ายคลึงกันมากกับสายพันธุ์ที่ฮังการีเคยเผชิญเมื่อครั้งมีการระบาดครั้งล่าสุดเมื่อปี 2016 เจ้าหน้าที่ยังกล่าวยืนยันด้วยว่า ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกในฮังการีมีความปลอดภัยสามารถบริโภคได้ตามปกติ นอกจากนั้น ฮังการี ยังประกาศใช้มาตรการจำกัดการคมนาคมขนส่งเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสด้วย และระบุว่า จนถึงขณะนี้ เชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช5เอ็น8 ยังไม่แพร่ระบาดสู่มนุษย์ในเขตทวีปยุโรป

  • Published On : 1 week ago on January 14, 2020
  • Author By :
  • Last Updated : January 14, 2020 @ 1:34 pm
  • In The Categories Of : news
';