News Update

News in Asia

ส่วนสำคัญต่อสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดี

  • health news
  • August 6, 2018
  • Comments Off on ส่วนสำคัญต่อสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดี

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้แสดงความเห็นเกี่ยวกับแนวทางของแผนกเพื่อเพื่อนร่วมงานที่ได้รับบาดเจ็บ “มันทำให้ฉันกังวลว่าฉันจะได้รับการปฏิบัติอย่างไรถ้าฉันถูกปิดใช้งาน” คำบรรยายมักอธิบายว่าความก้าวร้าวและความลำเอียงแบบจอมปลอมทำให้ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมลดลงและจำกัดความผูกพันและการมีส่วนร่วมของพวกเขาต่อองค์กร ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ถูกตั้งข้อสังเกต

ว่า “จำเป็นต้องพูดฉันรู้สึกว่าได้รับการยกเว้นเป็นพิเศษและไม่ต้องการมีส่วนร่วมใน อีกต่อไป” การรวมเป็นส่วนสำคัญต่อสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีการผลิตและการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีความหลากหลาย” Aysola กล่าว เมื่อทุ่มเทความพยายามและทรัพยากรเพื่อปรับปรุงคณาจารย์นักเรียนและ / หรือพนักงานสุขภาพก็สายตาสั้นที่จะออกรวมออกมาราวกับว่ามันเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากและแตกต่างกัน

  • Published On : 10 months ago on August 6, 2018
  • Author By :
  • Last Updated : August 6, 2018 @ 8:18 pm
  • In The Categories Of : health news
';