News Update

News in Asia

อิหร่านยึดเรือต่างชาติต้องสงสัยลักลอบขนน้ำมัน

  • news
  • September 9, 2019
  • Comments Off on อิหร่านยึดเรือต่างชาติต้องสงสัยลักลอบขนน้ำมัน

หน่วยยามฝั่งอิหร่านยึดเรือลากจูงของต่างชาติ 1 ลำ ฐานต้องสงสัยลักลอบขนน้ำมันเข้าอ่าวเปอร์เซีย

หน่วยยามฝั่งของอิหร่าน เข้ายึดเรือลากจูงของต่างชาติ 1 ลำ ในข้อหาต้องสงสัยลักลอบนำน้ำมันดีเซล 284,000 ลิตร เข้าอ่าวเปอร์เซีย และจับลูกเรือชาวฟิลิปปินส์ 12 คนไว้ดำเนินคดี ในรายงานไม่ได้ระบุว่าเรือที่ถูกยึดเป็นเรือสัญชาติใด

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา อิหร่านได้ยึดเรือบรรทุกน้ำมันของอังกฤษ บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ข้อหาละเมิดน่านน้ำ 2 สัปดาห์ ต่อมาเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านถูกอังกฤษเข้ายึดในบริเวณช่องแคบยิบรอลตาร์ เพราะละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรป ด้วยการขนส่งน้ำมันให้ซีเรีย ซึ่งต่อมาอังกฤษปล่อยเรืออิหร่าน และอิหร่าน ยอมปล่อยลูกเรือบรรทุกน้ำมันอังกฤษ 7 คนจาก 23 คนให้เป็นอิสระ

  • Published On : 4 months ago on September 9, 2019
  • Author By :
  • Last Updated : September 9, 2019 @ 11:03 am
  • In The Categories Of : news
';