News Update

News in Asia

เวียนหัว…ทรงตัวไม่อยู่หนึ่งสัญญาณอันตราย!!

  • news
  • March 3, 2018
  • Comments Off on เวียนหัว…ทรงตัวไม่อยู่หนึ่งสัญญาณอันตราย!!

เคยไหมที่อยู่ดี ๆ ก็เกิดอาการหน้ามืด วิงเวียนศีรษะ คล้าย ๆ บ้านหมุนโดยไม่รู้สาเหตุ กระเพาะอาหารปั่นป่วน อยากจะอาเจียนออกมา พอลุกขึ้นยืนก็ทรงตัวไม่อยู่จะล้มเสียให้ได้!??

Read More

แนวโน้ม “ผักสดไทย” สู่ในตลาดอียู

  • news
  • March 3, 2018
  • Comments Off on แนวโน้ม “ผักสดไทย” สู่ในตลาดอียู

ปัญหาสารเคมีและเชื้อจุลินทรีย์ ตกค้างปนเปื้อนในพืชผักและผลไม้ เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการส่งออกสินค้าพืชของไทยไปต่างประเทศ ปัญหาดังกล่าวเกือบทำให้ไทยถูก สหภาพยุโรป หรือ อียู (eu) ระงับการนำเข้าสินค้าผักสด หลังได้รับการแจ้งเตือนจากอียูบ่อยครั้ง

Read More

ผ้ากันความร้อน

  • news
  • March 3, 2018
  • Comments Off on ผ้ากันความร้อน

ผ้ากันความร้อน Fire Blanket หรือที่เรียกว่า ผ้ากันความร้อน, ผ้ากันไฟ, ผ้าใบกันไฟ ล้วนมีความหมายเดียวกัน คือ ใช้เรียกผ้าที่สามารถนำมาคลุมหรือกางออกเพื่อป้องกันมิให้สะเก็ดไฟ

Read More