News Update

News in Asia

ความก้าวหน้าของโรคอัลไซเมอร์

 • health news
 • June 22, 2018
 • Comments Off on ความก้าวหน้าของโรคอัลไซเมอร์

ในช่วง 12 เดือนที่สองนักวิจัยได้ตั้งข้อสังเกตคล้าย ๆ กันว่าพวกเขาได้เห็นในระยะแรกว่าแม้ว่าจะไม่มีความแตกต่างกันในผลลัพธ์ด้านความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้เข้าร่วมการศึกษาที่มีอุปกรณ์เปิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดและผู้ที่เปิดใช้งาน หลังจาก 12 เดือนผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไปได้รับประสบการณ์ความก้าวหน้าของโรคอัลไซเมอร์ที่ช้ากว่าผู้ที่อยู่ในวัยนั้นโดยไม่คำนึงว่าอุปกรณ์ของพวกเขาจะเปิดใช้งานอยู่

Read More

สารก่อภูมิแพ้

 • health news
 • June 5, 2018
 • Comments Off on สารก่อภูมิแพ้

สารก่อภูมิแพ้ เช่น ละอองหญ้า วัชพืช ละอองเกสรดอกไม้ ไรฝุ่นในบ้าน (พบตามพรม ที่นอน เฟอร์นิเจอร์หรือของเล่นที่ทำด้วยนุ่นหรือที่เป็นขน ๆ) สปอร์เชื้อรา (พบสปอร์ตามพุ่มไม้ ในสวน ห้องน้ำ ห้องครัว หรือตามที่ชื้น ๆ) แมลงสาบ สัตว์เลี้ยงในบ้าน (สารก่อภูมิแพ้มักจะอยู่ตามน้ำลาย ขนสัตว์อย่างสุนัขและแมว ขุยหนังที่ลอกหรือรังแค ปัสสาวะและมูลสัตว์) อาหาร

Read More

สปส.ปรับเกณฑ์จ่ายบำนาญ กรณีเสียชีวิต

 • health news
 • April 28, 2018
 • Comments Off on สปส.ปรับเกณฑ์จ่ายบำนาญ กรณีเสียชีวิต

สปส.ปรับเกณฑ์จ่ายบำนาญกรณีเสียชีวิตขณะรับเงินไม่ถึง 5 ปี ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบสิทธิ และเงินชราภาพของตนเองที่ศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคมนพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด) และที่ปรึกษาชุดที่ 13 เมื่อวันที่ 24 เมษายน มีมติเห็นชอบให้มีการประกันบำนาญชราภาพไม่ถึง 5 ปี แล้วเสียชีวิต

Read More

Check List เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง

 • health news
 • February 3, 2018
 • Comments Off on Check List เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง

ไม่ใช่แค่คนที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง เพื่อนคู่ใจอย่างรถก็เช่นเดียวกัน จำเป็นต้องเตรียมให้พร้อมก่อนออกเดินทางโดยตรวจเช็กสภาพตามระยะทางที่กำหนด และตรวจเช็กสภาพทั่วไปก่อนเดินทาง ยางและแรงดันลม ตรวจสภาพดอกยาง สภาพของยางให้อยู่ในลักษณะปกติ ไม่บวม ไม่มีรอยฉีกหรือทิ่มตำ เติมลมยางให้เหมาะกับรถ

Read More