News Update

News in Asia

ผ้ากันความร้อน

 • news
 • March 3, 2018
 • Comments Off on ผ้ากันความร้อน

ผ้ากันความร้อน Fire Blanket หรือที่เรียกว่า ผ้ากันความร้อน, ผ้ากันไฟ, ผ้าใบกันไฟ ล้วนมีความหมายเดียวกัน คือ ใช้เรียกผ้าที่สามารถนำมาคลุมหรือกางออกเพื่อป้องกันมิให้สะเก็ดไฟ

Read More

วิธีเลือกซื้อและใช้ผ้าอนามัย

 • news
 • February 22, 2018
 • Comments Off on วิธีเลือกซื้อและใช้ผ้าอนามัย

จากเด็กหญิงสู่วัยสาว ‘ผ้าอนามัย’ คือสิ่งจำเป็นในชีวิตที่มาพร้อมกับการมีประจำเดือน ในการเลือกซื้อผ้าอนามัย ให้เลือกสิ่งที่เหมาะกับการใช้งาน เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเรา รวมถึงให้เลือกซื้อด้วยความมั่นใจ ไม่ต้องกังวลเมื่อถูกล้อ เพราะการมีประจำเดือนแสดงถึงสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงของผู้หญิงนั่นเอง

Read More

นอนอย่างไร ให้ตื่นมาสดชื่น

 • news
 • February 22, 2018
 • Comments Off on นอนอย่างไร ให้ตื่นมาสดชื่น

การนอนหลับที่ดีต้องไม่สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึก จนทำให้นอนไม่เต็มอิ่ม และรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนในช่วงเวลาทำงานระหว่างวัน

Read More

รังแค…ป้องกันได้

 • news
 • February 22, 2018
 • Comments Off on รังแค…ป้องกันได้

ปกติหนังศีรษะคนเราจะมีเชื้อราปริมาณที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหา แต่สภาวะที่หนังศีรษะมีรังแคมาก ส่วนใหญ่จะเกิดจากเชื้อราเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้หนังศีรษะอักเสบ ถ้ารุนแรงจะมีอาการแดงและมีรังแคเป็นเกล็ดใหญ่ขึ้นและเหลืองเป็นไข ซึ่งเป็นอาการของต่อมไขมันของหนังศีรษะอักเสบ และมักเกิดกับวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่

Read More

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

 • news
 • February 22, 2018
 • Comments Off on คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ เป็นการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มุ่งเน้นความเป็นไทย ควบคู่กับความเป็นสากล ให้ผู้เรียนพัฒนา คุณภาพชีวิต และให้สามารถทาประโยชน์ให้กับสังคม ตามบทบาทและหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองดี ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

Read More

สนธิกำลังบุกตรวจสถานบันเทิง เปิดเกินเวลาพบยาเสพติดเพียบ

 • news
 • February 3, 2018
 • Comments Off on สนธิกำลังบุกตรวจสถานบันเทิง เปิดเกินเวลาพบยาเสพติดเพียบ

เจ้าหน้าที่สนธิกำลังบุกตรวจสถานบันเทิง เปิดเกินเวลา พบยาเสพติดเพียบ ตรวจปัสสาวะพบฉี่ม่วง 135 คน เมื่อวันที่ 3 ก.พ. นายมานะ สิมมา ผอ.ส่วนสอบสวนคดีอาญา กรมการปกครอง นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผอ.ส่วนกำกับสืบสวนและปราบปราม สำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครอง นำกำลังเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. กรมสรรพสามิตร เข้าตรวจสอบ

Read More